Placeholder image

Online KIR-bijeenkomsten

Deelnemers Onderwerp Datum Tijd Start
Ambion leerlingen uit de groepen 6,7 & 8
o.l.v. meester Gert (Programmamanager KIR)
KIR-Q&A 29 sept 13.00 u. tot 13.30 u.