Over de KinderInnovatieRaad Ambion

De eerste KinderInnovatieRaad van Nederland

De eerste bovenschoolse KinderInnovatieRaad van Nederland Hoe creëer je als bestuur en scholen een gezamenlijk beeld over goed onderwijs? benut je de autonomie optimaal en bewaak je de maatschappelijke opdracht? Een vraag die veel mensen binnen en buiten het onderwijs bezighoudt. Vaak zijn het de volwassenen die zoeken naar een vorm van goed onderwijs… zonder de leerlingen te horen. En dat is jammer, want het betrekken van en het écht luisteren naar kinderen bij vraagstukken die ertoe doen, is van grote meerwaarde Uit onderzoek blijkt dat het betrekken van kinderen (kind-inclusie) leidt tot motivatie, betere prestaties, een verantwoordelijkheidsgevoel én niet onbelangrijk, blik verruimende ideeën! Ambion wil werken vanuit vertrouwen in een proces van dialoog, groei en ontwikkeling. Bij deze visie past een KinderInnovatieRaad (KIR) waar leerlingen als partner de eigen (leer)wereld mede kunnen ontwerpen. Hoe werkt de KIR?

KIR-leerlingen

Elke Ambion school kiest twee bovenbouwleerlingen (groep 6, 7 en/of 8) die plaatsnemen in de bovenschoolse KinderInnovatieRaad van Ambion. Ook doen ze mee in het DynamischTeam van de school. De KIR-leerlingen worden gecoacht door een KIR-coach op school in samenwerking met een KIR-coach in Thialf.

KIR-coaches

Elke school benoemt een KIR-coach. Dit is een personeelslid dat de beide KIR-leerlingen coacht en participeert in het DynamischTeam van de school. De KIR-coach wordt begeleid door de directeur van de school in samenwerking met de Programmamanager van de KinderInnovatieRaad.

Taken
• De KIR-leerlingen steunen en waar nodig sturen bij het plannen en uitvoeren van taken; • In samenwerking met de KIR-leerlingen het schoolteam informeren over de ontwikkelingen van de KIR; • Meedenken over de ontwikkeling van de KinderInnovatieRaad, de leerlingenraad en het dynamisch team op de basisschool en een krachtige wisselwerking daartussen; • Fungeren als eerste contactpersoon van de Programmamanager (Gert van der Veen).

Tip
• Het is wenselijk de taak KIR-contactpersoon toe te voegen aan het taakbeleid van de school.

KIR-sessies

De leerlingen volgen tijdens KIR-sessies een ontwerpmethode om stap voor stap te leren de gezamenlijke denk-, creatie- en organisatiekracht in te zetten bij het oplossen van vraagstukken en het nastreven van leerwensen/ leerdoelen. De ontwerpsessies van de KinderInnovatieRaad vinden plaats in het Thialf stadion Heerenveen. De locatie is bewust gekozen want Thialf, als schaatshart van de Wereld en center of Excellence van ISU, is de plek waar talenten en coaches samen excelleren op Eigen Wijze op wereldniveau.

KIR-vervoer

De ouders/verzorgers van de leerlingen organiseren, in samenspraak, het vervoer naar Thialf of naar de thema-eilanden op de scholen of in de omgeving.

Stationsbord

Een stationsbord is een dynamische tegel op de startpagina van de website kinderinnovatieraad.nl. Via deze tegel kunnen alle leerlingen van Ambion zich aanmelden voor en informatie vinden over de thema-eilanden.

Thema-eiland

Een thema-eiland is een leerecosysteem binnen de school, in de omgeving van de school en/of op internet waar leerlingen de basisvaardigheden wereldburgerschap, taal, rekenen en/of digitale geletterdheid kunnen toepassen in een thematische leerbeleving. Denk aan een masterclass, Escaperoom, gastles, game, app, voorstelling, tentoonstelling, circuit, leerplein, speurtocht. Het eiland wordt ontworpen door een dynamisch team. Leerlingen van alle Ambion-scholen kunnen zich aanmelden via een stationsbord op kinderinnovatieraad.nl.

Dynamisch Team

Elke school vormt een Dynamisch Team. Dit is een ontwerpteam dat op eigen wijze een thema-eiland gaat ontwerpen, maken en uitvoeren. In het ontwerpteam zitten in ieder geval de twee KIR-leerlingen en de KIR-coach. Verder kunnen er ook andere ontwerpers aanhaken zoals ouders/verzorgers, leerkrachten, onderwijsassistenten, experts, ondernemers, gastdocenten, directeur, etc. Het dynamisch team maakt voor haar eiland een stationsbord aan op de website kinderinnovatieraad.nl.

Dynamisch-Team-Sessies

Twee keer per jaar komen de dynamische teams naar Thialf om kennis uit te wisselen over het proces en de resultaten. De data staan in de jaarplanning.

Livestream installatie KIR

In de week voor de herfstvakantie vindt de installatie van de KinderInnovatieRaad plaats. Dit jaar is dat op dinsdag 11 oktober. Alle KIR-leerlingen en directeuren komen naar Thialf om een feestelijk openingsprogramma bij te wonen. Alle andere leerlingen, medewerkers, KIR-coaches, ouders/verzorgers kunnen meekijken via de livestream. Het programma heeft een aantal vaste onderdelen waaronder optredens, speech van bestuurder Ingrid Janssen, de KIR-belofte (met handtekening), informatie over de werkwijze van de (dynamische) KinderInnovatieRaad en de bordesfoto.

Ambion World Summit

De KIR sluit het schooljaar af met het grote slotspektakel Ambion World Summit. We werken nog aan de exacte invulling ervan, maar er zijn een aantal vaste onderdelen waaronder optredens, speeches, de schoolvlaggenparade met de dynamische teams, het hijsen van de Ambion-vlag, de pitches van de thema-eilanden. Tot slot maakt een bijzondere jury, in een superspannende wedstrijd, bekend dat alle scholen hebben gewonnen maar dat de school met het beste eiland ontwerp wordt vereeuwigd.