Placeholder image
BREAKINGPlaceholder image

FOTO'S

Lancering KIR;)

In Thialf Heerenveen

Onderzoeken

KinderInnovatieRaad

Samenwerken

KinderInnovatieRaad

Presenteren

KinderInnovatieRaad

Ideeën uitwisselen

KinderInnovatieRaad


NIEUWS

KIR 2020/2021 van start!Op 21 september is de KIR 20/21 gestart!!! Na een lange Coronaperiode is de KIR weer terug in Thialf!! Meer info volgt.....

Technologie project KIR neemt vlucht!Kinderen willen graag zelf de toepassingen van (nieuwe) technologie ontdekken! Er is een samenwerkingsproject gaande tussen leerlingen van verschillende Ambion scholen en Bibliotheek Heerenveen. Een ontwerpproject rond het 2D/3D printen van schoolmaterialen met behulp van de app TinkerCad. Leerlingen kunnen binnenkort bijvoorbeeld een eigen liniaal ontwerpen en 3D printen. Leuk om mee te meten tijdens de rekenles aldus de leerlingen zelf!!! Een belangrijk onderdeel van het project is samenwerken. Niet de meester of juf geeft de les maar het is de bedoeling dat de leerlingen elkaar de leerstof uitleggen onder leiding van een digital leader (Een Leerling met een passie voor ICT).

De 2D/3D plannen van de leerlingen worden binnenkort besproken tijdens het e-coach+ overleg van Ambion (Bovenschools ICT team). Daar buigen de coaches zich over de vraag: Op welke wijze kunnen we dit project integreren in het bestaande onderwijs? Meer info volgt..............

Meer informatie over de app TinkerCad


Leerlingen it Oerset promoten de KIR!17 september 2020

Over de KIR

Op it oerset zijn Aida en Stefano de klassen rond gegaan
Op Prinsjesdag
We hadden allebei een leuk hoedje op.
Bij elke groep hebben wij verteld over
de KIR (kinder-innovatie-raad).
Voor het gevoel hebben wij het goed uitgelegd
Ook over onze plannen om e-h-b-o.-les
Op school te krijgen.
Wat is er zo leuk aan het lid van de KIR te zijn
Aida> het is leuk r. Belangrijk om namens school lid te zijn!
Stefano> ik vind het gewoon top om lid te zijn van de raad te zijn!

Groetjes en tot ziens!

Ambassadeurs gezocht voor het KIR-OuderTeamBij de KinderInnovatieRaad denken en doen leerlingen actief mee met de ontwikkeling van het Ambion onderwijs! Om de ideeën en wensen van de leerlingen te verdiepen en praktisch uit te voeren vragen we de hulp van ouders/verzorgers. Hiervoor richten we een KIR‐ OuderTeam op (KIR‐OT)!

Het KIR‐OT bestaat uit 24 ouders/verzorgers. Er zit één ouder/verzorger van elke Ambionschool in het OT. Dit team komt vijf keer per schooljaar naar Thialf om met elkaar te brainstormen over de ideeën en wensen van de KIR‐leerlingen. Ideeën die tot stand komen d.m.v. een wisselwerking tussen de leerlingenraden op de basisscholen en de KIR.

Wilt u als afgevaardigde van de school meedoen in het KIR-OuderTeam? Neem dan contact op met de directie van de school van uw kind.

Link naar de informatiefolder KIR-OT


Wilt u meer weten over de KIR? Klik hier.


EHBO project KIR neemt vlucht!Kinderen vinden de zorg belangrijk! Er is een samenwerkingsproject gaande tussen leerlingen van verschillende Ambion scholen, EHBO vereniging Heerenveen en het Oranje Kruis. De eerste Pilotschool is bekend! De nieuwe Ambion fusieschool OBS it Bûtenplak! Meer info volgt.......................................................................

Extra 3e bijeenkomst KIR-ContactpersonenCollega’s van verschillende scholen hebben laten weten dat ze graag een extra derde bijeenkomst willen voor *KIR-contactpersonen die tijdens eerder georganiseerde bijeenkomsten niet in Thialf aanwezig konden zijn.

De extra bijeenkomst vindt plaats op: Donderdag 3 september van 15.30 uur tot 16.30 uur in Thialf. Er zijn maximaal 12 plaatsen op anderhalve meter van elkaar.

Graag voor 1 september opgeven via CodesignWorld@ziggo.nl

Mocht de contactpersoon verhinderd zijn dan is een andere afgevaardigde van de school natuurlijk ook welkom.

*Een KIR-Contactpersoon is een leerkracht, IB'er of directeur die als afgevaarigde van de school contacten onderhoudt met en meedenkt over de ontwikkeling van de KinderInnovatieRaad.

Start KinderInnovatieRaad 20/21!


De KIR-informatiekit staat online! Op 25 of 26 augustus tijdens de bijeenkomst voor de KIR-Contactpersonen worden de offline informatiekits uitgedeeld aan de scholen en besproken (foto).

Link naar de online KIR-Informatiekit


Interview Job Harends


Vlogsters Robyn Hagenaar (OBS Ekke de Haan) en Anna Hospes (OBS de Ynset) hebben KIR-KID Job Harends (Route 0513) geïnterviewd tijdens een extra KIR-bijeenkomst in Katlijk. Een brainstormmiddag over 'Ontdekkend leren'. De beelden zijn bewerkt door onze editor Tibbe van der Meer (OBS de Ynset).

Link naar de video met het interview

Link naar het interview met beter geluid

KIR denkt mee in Katlijk


Donderdag 12 maart kwamen we met de KIR samen in Katlijk. Er werden vragen gesteld aan de KIR over onderzoekend leren. Hier gaf de KIR antwoord op. Vragen die gesteld zijn, waren o.a.: Wat vinden jullie onderzoekend leren?, Gebeurt er ook al onderzoekend leren bij jullie op school? De antwoorden konden verschillen. Zo vond de ene leerling dat onderzoekend leren op de i-pad kon en een ander vond juist dat dat met materialen moest.
De ene school doet al meer aan onderzoekend leren dan de andere. Deze antwoorden worden gebruikt om het onderwijs leuker en leerzamer te maken. Later die middag kwamen de meesters en juffen bij elkaar. Daar bespraken ze de ideeën van de KIR.

Lancering KIR in Thialf


Op woensdag 11 december stonden 50 leerlingen van Ambion enigszins nerveus op het podium in IJsstadion Thialf. Onder het toeziend oog van ouders, broertjes en zusjes, leerkrachten en schooldirecteuren legden zij de eed af voor de Ambion Kinderinnovatieraad. Daarmee beloofden zij samen hun talenten aan te wenden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor onderwijsvragen. Ambion is het eerste onderwijsbestuur in Nederland dat op deze manier een bovenschoolse kinderinnovatieraad in het leven roept.

“Kinderen zijn uniek en ieder kind levert op zijn eigen manier een bijdrage aan de maatschappij, nu en in de toekomst. Door ze vertrouwen te geven en een platform waar ze hun stem kunnen laten horen, kunnen ze een goede bijdrage leveren aan ons onderwijs. Zij weten vaak prima hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren en kunnen laten aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen.” Ingrid Janssen, bestuurder van Ambion, is trots op de kinderinnovatieraad. De raad verbindt de 25 scholen van Ambion op een bijzondere manier. Een manier die past bij het hedendaagse onderwijs waarin burgerschapsvorming en participatie een belangrijk rol spelen. “Vanuit onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk om onze leerlingen een stem te geven en bij te laten dragen aan belangrijke vraagstukken. Volwassenen hebben niet alle wijsheid in pacht. We kunnen vaak nog veel leren van kinderen en hun onbevangen kijk op de wereld.”

De Ambion Kinderinnovatieraad komt iedere week in groepjes van vier scholen (8 KIR leden) bijeen in het innovatielab van Codesignworld in Thialf Heerenveen. Onder leiding van Gert van der Veen bespreken ze de leerwensen en vraagstukken die via het online platform zijn ingediend door de scholen. Met behulp van een stapsgewijze leerlijn gaan de KIR leden vervolgens op, een zogenaamde, expeditie om te komen tot innovatieve oplossingen en ideeën. Deze worden gepresenteerd aan de opdrachtgever (school/organisatie). Inmiddels zijn de eerste KIR-bijeenkomsten al geweest en ook de eerste resultaten worden binnenkort verwacht.

Video van de Lancering met de 50 KIR-leerlingen

Eerste bijeenkomsten KIR


Ambion met 25 aangesloten basisscholen is met startup CodesignWorld.com de eerste bovenschoolse KinderInnovatieRaad (KIR) van Nederland gestart in Thialf Heerenveen. De KIR-leerlingen uit de Clusters Primus 1 & 2 hebben de spits afgebeten en uit de eerste KIR-sessie is gebleken dat goede leerkrachten, samenwerking met willekeurige leerlingen, lessen over de zorg en beweging op school belangrijk worden gevonden.

Wat is de KinderInnovatieRaad (KIR)?

Vanaf deze week nemen twee bovenbouwleerlingen van elke Ambion basisschool plaats in de KinderInnovatieRaad. Deze InnovatieRaad voor en door kinderen volgt de methode CodesignWorld.com om stap voor stap te leren de gezamenlijke denk, creatie en organisatiekracht in te zetten bij het oplossen van vraagstukken en het nastreven van leerwensen/leerdoelen.
Het delen van de verworven kennis en vaardigheden vindt plaats via een digitaal portal, een live feed, een YouTube kanaal en tijdens events. Door een wisselwerking met de leerlingenraden op de scholen worden vele Ambion leerlingen betrokken bij dit gezamenlijke ontwerpproces.

Waarom een KIR?

Het betrekken van en het écht luisteren naar kinderen bij vraagstukken die ertoe doen is van grote betekenis. Uit onderzoek blijkt dat deze zogenoemde kind-inclusie kan leiden tot motivatie, betere prestaties, een verantwoordelijkheidsgevoel en niet onbelangrijk, blik verruimende ideeën!

Cluster Primus 1 & 2 bijten de spits af!

Op 4 en 5 november, tijdens de eerste KIR-sessie, mochten de KIR-leerlingen uit de clusters Primus 1 & Primus 2 (foto) de spits afbijten met coach Gert van der Veen, eigenaar van CodesignWorld.com en leerkracht op SBO it Oerset. De sessie begon met één van de eerste fasen in het innovatieproces het bedenken/genereren van zoveel mogelijk ideeën en wensen. Met de leerwensen en ideeën zit het wel goed onder de KIR-leerlingen!
Veel leerlingen willen meer gymlessen op school, terwijl KIR leerling Mark liever beweeg en leerspellen aan schoolvakken koppelt. Jurjen en Daan voegen daar een leerzaam fiets- en freerunparcour voor op het plein aan toe. Noura zou graag op school willen leren hoe het is om in de zorg te werken en hoe je met kwetsbare ouderen moet omgaan terwijl Sylke liever leert hoe je baby’s verzorgt als kraamverzorgster. Marrit draagt graag de zorg voor het bieden van de eerste hulp bij ongelukken. Zij wil EHBO cursussen voor leerlingen op school.
Maar er staat veel meer op de verlanglijstjes van de KIR-leerlingen zoals een vertrouwenspersoon voor elke leerling, meer samenwerking met willekeurige leerlingen, schone wc’s, kookworkshops, freerun- en schaatslessen.
Tijdens de presentaties van de KIR leerlingen is er speciale aandacht voor de kenmerken van goede meesters, juffen en niet te vergeten de specialisten. De meesters en juffen moeten volgens de leerlingen lief en een beetje streng zijn. Daarnaast worden korte en duidelijke instructies gewaardeerd. Spontaan roept één van de leerlingen ‘Wij hebben helemaal geen meester op school!’. Het blijft even stil…
Het gesprek gaat verder over de specialisten. Die zijn bijvoorbeeld belangrijk voor leerlingen met dyslexie, aldus de KIR leerlingen. Een specialist die veel over dieren weet wordt gemist… Anouk wil een handig opbergsysteem voor alle ideeën en wensen. Is een Ideeën box handig vraagt ze zich af ? Jazeker! Haar wens komt als eerste uit!

Pitch een idee of wens

Binnenkort opent het Pitch gedeelte op de website van de KinderInnovatieRaad. Dit is een digitale box waar alle leerlingen en medewerkers van Ambion ideeën en leerwensen kunnen pitchen. Met een selectie van deze ideeën en wensen gaat de KinderInnovatieRaad tijdens de KIR-sessies aan de slag. Stap voor stap onderzoeken en ontwerpen ze samen innovaties voor het onderwijs volgens de methode CodesignWorld.com.

Wat is de KIR?


Ambion Holding, de 25 aangesloten basisscholen en de startup CodesignWorld.com | Trainingsplatform Talentontwikkeling | organiseren samen de eerste bovenschoolse KinderInnovatieRaad (KIR) van Nederland in Thialf Heerenveen.

Hoe creëren besturen en scholen een gezamenlijk beeld over goed onderwijs, het optimaal benutten van de autonomie en het bewaken van de maatschappelijke opdracht? Een vraag die velen in en buiten het onderwijs bezighoudt. Vaak zijn het de volwassenen die zoeken naar een vorm van goed onderwijs zonder de leerlingen te horen.

Toch is het betrekken van en het écht luisteren naar kinderen bij vraagstukken die ertoe doen van grote betekenis. Uit onderzoek blijkt dat deze zogenoemde kind-inclusie kan leiden tot motivatie, betere prestaties, een verantwoordelijkheidsgevoel en niet onbelangrijk, blikverruimende ideeën!

Ambion geeft in het koersplan aan graag te willen werken vanuit vertrouwen in een proces van dialoog, groei en ontwikkeling. Een visie die nauw aansluit bij de innovatieve methode CodesignWorld.com, die leerlingen als medesubject de eigen (leef)wereld mede laat ontwerpen.

Om de genoemde essentie kracht bij te zetten gaan Ambion Holding en CodesignWorld.com, een bovenschoolse Kinder Innovatie Raad in het leven roepen. Alle Ambion scholen in de omgeving van Heerenveen en Joure doen mee.

Deze InnovatieRaad voor en door kinderen volgt de methode CodesignWorld.com om stap voor stap te leren de gezamenlijke denk, creatie en organisatiekracht in te zetten bij het oplossen van vraagstukken en het nastreven van leerwensen/leerdoelen. Het delen van de verworven kennis en vaardigheden vindt plaats via een digitaal portal, een YouTube livestream kanaal en tijdens events. Door een wisselwerking met de leerlingenraden op de scholen worden alle +/- 3700 Ambion leerlingen betrokken bij dit gezamenlijke ontwerpproces.

Vanaf deze week kunnen de Ambion scholen de nieuwe KIR-informatiewebsite bezoeken met een eigen inlogcode. Daarnaast krijgen alle scholen een informatiekit (foto) met een stappenplan, KIR-mappen, opgaveformulieren, etc.VIDEO'SPROJECTEN

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image


STATIONS (In ontwikkeling)